BADOWIEC, R. Postępowanie dowodowe na rozprawie głównej bez udziału oskarżonego w świetle art. 378a Kodeksu postępowania karnego a standardy rzetelnego procesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 93-105, 30 grudz. 2021.