SZYMBORSKI, P. Szanse i zagrożenia u progu emerytury: sytuacja starszego pokolenia w kontekście więzi rodzinnych i solidarności międzypokoleniowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 271-288, 30 grudz. 2021.