ULBRYCH, M. Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 82, n. 2, p. 229-246, 30 cze. 2020.