ZAWORA, J.; KOWALSKA, I. Bilans wdrożenia ZIT w Polsce − nowego instrumentu finansowania polityki spójności UE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 83, n. 3, p. 235–252, 2021. DOI: 10.14746/rpeis.2021.83.3.16. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25394. Acesso em: 3 luty. 2023.