SZWAST, M. Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 49-64, 30 grudz. 2021.