BUGAJSKI, Błażej; NOWAK-GRUCA, Aleksandra. Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 82, n. 3, p. 127–142, 2020. DOI: 10.14746/rpeis.2020.82.3.9. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25583. Acesso em: 14 kwi. 2024.