MICHAŁOWSKA, K. Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 21–35, 30 mar. 2021.