DAJCZAK, W. Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja? . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 2, p. 123-139, 30 cze. 2021.