KAŁA, D. P. Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 229–242, 30 mar. 2021.