ROCKI, M. Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 205-223, 30 grudz. 2021.