JUREK, ŁUKASZ. Wiek a absencja chorobowa pracowników. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 225-238, 30 grudz. 2021.