PODGÓRSKA-RYKAŁA, J.; SROKA, J. Uwarunkowania konsensualnego modelu dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego na poziomie regionalnym w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 309-326, 30 mar. 2021.