PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA, W. Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 341-345, 30 mar. 2021.