PAN, K. N. P. Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 1, p. 353-354, 30 mar. 2021.