SMYCZEK-GOŁĘBIEWSKA, S. Kategoria słuszności w polskim orzecznictwie sądowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 19-30, 30 grudz. 2021.