DŁUGOSZ-JÓŹWIAK, J. Uiszczenie grzywny za pracownika – poplecznictwo, niegospodarność czy jedynie wykroczenie?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 83, n. 4, p. 65-77, 30 grudz. 2021.