PARYSEK, J. J. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 77, n. 3, p. 27-46, 1 sty. 2015.