MARKOWSKI, Łukasz. Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 84, n. 3, p. 117–132, 2022. DOI: 10.14746/rpeis.2022.84.3.08. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/33035. Acesso em: 28 sty. 2023.