KAHL, W. Ochrona klimatu a konstytucja – historyczne postanowienie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2021 roku . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 84, n. 2, p. 5-26, 30 cze. 2022.