MOSKA, Monika. Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakłady wytwarzające środki wybuchowe albo posługujące się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 85, n. 2, p. 173–186, 2023. DOI: 10.14746/rpeis.2023.85.2.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36479. Acesso em: 30 lis. 2023.