KOWALSKI, Tadeusz. System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego, red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski i Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 85, n. 1, p. 261–263, 2023. DOI: 10.14746/rpeis.2023.85.1.19. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/37243. Acesso em: 22 cze. 2024.