HABERKO, J. Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 77, n. 4, p. 41–55, 2015. DOI: 10.14746/rpeis.2015.77.4.4. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/4272. Acesso em: 9 grudz. 2022.