GOŁĘBIOWSKI, G.; SZCZEPANKOWSKI, P. Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 77, n. 4, p. 197-215, 30 grudz. 2015.