FLOTYŃSKI, M. Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 78, n. 1, p. 197-215, 31 mar. 2016.