WRZESIEŃ, W. Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 78, n. 1, p. 229-241, 31 mar. 2016.