KRUŚ, M. Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 78, n. 2, p. 87-99, 27 cze. 2016.