KOSIŃSKI, E.; TRUPKIEWICZ, M. Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 78, n. 3, p. 93–107, 2016. DOI: 10.14746/rpeis.2016.78.3.8. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6182. Acesso em: 2 luty. 2023.