WOŹNIAK, Z. Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 78, n. 3, p. 205–230, 2016. DOI: 10.14746/rpeis.2016.78.3.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6408. Acesso em: 2 luty. 2023.