WOJNOWSKA-RADZIŃSKA, J. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 79, n. 1, p. 59-71, 31 mar. 2017.