BYCZYK, Marcin. Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [S. l.], v. 79, n. 1, p. 73–84, 2017. DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.1.6. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9159. Acesso em: 16 lip. 2024.