GADKOWSKI, T. Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. Piotr Skubiszewski, Janusz StaƄczyk. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 79, n. 1, p. 265-268, 31 mar. 2017.