WŁOSIK, K. Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, v. 79, n. 2, p. 127-141, 30 cze. 2017.