Brzozowski, Wojciech. 2017. „Stopniowalność Naruszeń Konstytucji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (4):5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.1.