Smolak, Marek. 2017. „Kultura władzy I Kultura Uzasadniania W ujęciu Davida Dyzenhausa Jako Kategorie Analizy Proponowanych Zmian W Ustawie O Sądzie Najwyższym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (4):19-30. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.2.