Banach, Wiesław. 2017. „Kulturowe Bariery W kształtowaniu Postaw prospołecznych wśród uczestników życia Gospodarczego W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (4):305-12. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.23.