Hendrykowski, Marek. 2015. „Teleologia Autorstwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (2), 27-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.2.