Mrożek, Jakub. 2017. „Problem konstytucyjności Art. 68 Ustawy O Emeryturach I Rentach Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych W kontekście Kontynuacji Nauki Na Studiach Doktoranckich”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (4):135-47. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.11.