Bonczkowski, Michał. 2017. „O Normie Parametrycznej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 79 (4):149-62. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12.