Tischner, Anna. 2015. „Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (2):121-37. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.9.