Sokołowska, Dorota. 2015. „Pojęcie I Postacie Utworu Naukowego W świetle Prawa Autorskiego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (2), 75-89. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.6.