Lewandowski, Krzysztof. 2015. „Duch Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych – 20 Lat Ulatniania Się”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (2), 277-86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.19.