Łączkowski, Wojciech. 2018. „Trójpodział władz a Dobro wspólne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 80 (1):33-38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.4.