Gerecka-Żołyńska, Anna. 2018. „Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw Przeciwko Dobrom Kulturalnym popełnionych W Okresie Konfliktu Zbrojnego Jako Element międzynarodowej Ochrony światowego Dziedzictwa Kulturalnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 80 (1):255-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.20.