Wojnowska-Radzińska, Julia. 2018. „Prawo Cudzoziemca Do odwołania W Procedurze Wydaleniowej W świetle Konwencji O Ochronie Praw człowieka I Podstawowych wolności”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 75 (3):21-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.2.