Kamiński, Bartłomiej, i Francis Ng. 2018. „Kryzys Euro a Handel Zagraniczny krajów Unii Europejskiej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 75 (3):139-62. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.11.