Drozdowski, Rafał. 2018. „Wokół sporów O Przestrzeń Miejską”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 75 (3), 185-86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.13.