Korytowska, Anna. 2018. „GRANICE SWOBODY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO A DOPUSZCZALNOŚĆ UZGODNIENIA PRZEZ STRONY DALSZEGO OBOWIĄZYWANIA UKŁADU PO JEGO ROZWIĄZANIU”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 75 (1), 83-93. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.6.