Wojciechowski, Maciej. 2018. „ZAUFANIE INSTYTUCJONALNE W KONTEKŚCIE USTAWOWEJ ZASADY ZAUFANIA JEDNOSTKI DO PAŃSTWA”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (2), 5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.1.