Paluszkiewicz, Hanna. 2018. „O ZASADZIE BEZPOŚREDNIOŚCI W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (2):47-58. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.4.