Redakcyjny, Komitet. 2018. „Wprowadzenie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (3), 5-6. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16306.